Smog, czynniki warunkujące jego powstawanie, metody zapobiegania

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

Uzyskanie kompleksowej, pozbawionej mitów wiedzy na temat powstawania zjawiska smogu

Program szkolenia

1. Definicja smogu, charakter szkodliwości smogu, skład chemiczny smogu

 

2. Paliwa stałe, cechy w zakresie spalania

 

3. Przebieg procesów spalania paliw stałych

 

4. Spalanie dolne, spalanie górne

 

5. Urządzenia do spalania paliw stałych

 

6. Konstrukcyjne uwarunkowania odprowadzania spalin mające wpływ na smog

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

  • Zarządców i właścicieli nieruchomości
  • Spółdzielni Mieszkaniowych
  • Miejskich Zarządów Budynków
  • Samorządów powiatów, miast i gmin
  • Straży miejskiej
  • Kominiarzy

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

Biegły sądowy  ds. instalacji kominowych, odprowadzania spalin i wentylacyjnych. Dyrektor Pracowni Analiz Spalinowo-Wentylacyjnych zajmujący się rozwiązywaniem problemów z zakresu wentylacji  i odprowadzania spalin, również  dla organów ścigania i sądownictwa. Znany i ceniony wykładowca, uzyskujący wysokie oceny uczestników szkoleń.