Standardy ubezpieczenia FIDIC w kontraktach budowlano-montażowych dla wykonawców.

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Standardy ubezpieczenia kontraktu wyznacza inwestor – jest to jego inwestycja w bezpieczeństwo finansowe. Oznacza to, że wymagania inwestora mogą być odmienne od wymagań FIDIC, nie powinny być jednak łagodniejsze – jest to w zasadzie dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli któreś z ubezpieczeń nie jest osiągalne na rozsądnych warunkach. Przykładem może być np. wymóg braku ograniczenia liczby zdarzeń  w polisie OC pracodawcy.

Przygotowując wymogi ubezpieczeniowe dla kontraktu warto zasięgnąć opinii eksperta serdecznie zapraszamy więc na nasze szkolenie poświęcone temu tematowi.

 

Celem szkolenia jest:

 

Zapoznanie uczestników z praktyczną stroną wymogów i procedur w zakresie ubezpieczeń w standardach FIDIC. Przedstawienie najczęstszych błędów jakie popełnia się przy ubezpieczaniu robót budowlano-montażowych realizowanych wg warunków FIDIC.

Program szkolenia

I. Podział odpowiedzialności w kontraktach w standardzie FIDIC

1. Ogólne wymogi FIDIC dotyczące ubezpieczeń

 

2. Wymagania ubezpieczenia kontraktów wg FIDIC

 • Ubezpieczenie robót
 • Ubezpieczenie sprzętu
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie OC pracodawcy

 

II. Ubezpieczenia  majątkowe na polskim rynku a standardy FIDIC

1. Konstrukcja umów ubezpieczenia

a/ Umowa jednostkowa

b/ Umowa generalna:

 • obrotowa
 • otwartego pokrycia
 • mieszana
 • korzyści z poszczególnych typów umów

 

2. Zawartość polisy budowlano-montażowej

 • Sekcja 1: Ubezpieczenie mienia od szkód materialnych
 • Sekcja 2: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Sekcja 3: Ubezpieczenie przyszłego utraconego zysku ALOP (zawarte na odrębnej klauzuli)

 

3. Podmioty objęte ubezpieczeniem

 • Inwestor/Zleceniodawca
 • Główny wykonawca
 • Podwykonawcy
 • Kredytodawca
 • Inne podmioty zaangażowane w  wykonanie kontraktu

 

4. Formuła ubezpieczenia

 

5. Zakres ubezpieczeni

 • szkody żywiołowe , opady atmosferyczne , powódź , wiatr
 • zapadanie osuwanie trzęsienie ziemi
 • pożar , wybuch , upadek statku powietrznego
 • wyładowania atmosferyczne
 • kradzież , akty wandalizmu
 • złe wykonawstwo
 • i wszystkie inne nie wyłączone zdarzenia

 

6. Wyłączenia

 

7. Suma ubezpieczenia robót i sprzętu

 

8. Franszyzy , udziały własne

 

9. Klauzule wymagane przez FIDIC

 • klauzule rozszerzające
 • klauzule zawężające

 

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w standardzie FIDIC

a/ Wymogi ogólne FIDIC w zakresie OC

b/ Istotne ryzyka OC nie wymagane przez FIDIC

 • OC za produkt i wykonanie usługi
 • OC kontraktowe
 • OC zawodowe ( inżynier kontraktu , projektant )
 • Rażące niedbalstwo
 • Straty następcze
 • Szkody w mieniu powierzonym

c/ OC – suma i okres ubezpieczenia wg FIDIC

d/ EAR sekcja II

e/ Suma gwarancyjna

 

IV. Niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia – skutki

 

V. Dokumenty ubezpieczeniowe i szkodowe

 

VI. Procedura zatwierdzania polisy

 

VII. Rola Brokera ubezpieczeniowego

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

 • Uczestników procesu budowanego, którzy realizują lub planują realizację kontraktów zgodnie z warunkami FIDIC po stronie wykonawcy
 • Pracowników działów inwestycji/departamentów budowlano–montażowych
 • Inżynierów konsultantów i doradców, inżynierów powołanych do realizacji inwestycji po stronie wykonawcy
 • Pracowników działów Zamówień Publicznych
 • Prawników konstruujących umowy budowlano-montażowe

Wykładowca

Współwłaściciel i broker kancelarii Brokerskiej. W latach 1989-1995 multi agent zakres działania od Rzeszowa po Szczecin, 103 agentów Od 1995-2000 dyrektor oddziału w Katowicach Bankowego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji HEROS S.A. Specjalizuje się w ubezpieczeniach dla branży budowlanej. Od kilku lat prowadzi również szkolenia z zakresu ubezpieczeń w kontraktach budowlanych.