Zasady rozliczania robót budowlanych w projektach realizowanych wg procedur FIDIC

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie realizowane z:

 

Szkolenie trwa 2 dni w godzinach 9:00 - 15:00

 

Celem szkolenie jest wprowadzenie w tematykę warunków kontraktowych FIDIC powszechnie stosowanych przy zawieraniu umów w drodze przetargów, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych na realizację inwestycji budowlanych finansowanych ze środków unijnych oraz przez Bank Światowy.Podczas szkolenia omówione zostaną zasady rozliczeń inwestycji dla przedsięwzięć finansowanych przez UE i Bank Światowy.

Program szkolenia

I.   ZAGADNIENIA OGÓLNE   - WPROWADZENIE   

1.     Warunki kontraktowe FIDIC

2.     Prawo polskie w kontekście rozliczeń robót

3.     Dokumenty kontraktowe

4.     Procedury, typy oraz terminy rozliczeń wg. warunków kontraktowych FIDIC

 

II.   PRZEDMIAR ROBÓT

5.      Podstawa opracowania przedmiaru robót

6.      Praktyczne aspekty opracowania przedmiaru robót

 

III.  OFERTOWANIE

7.      Kosztorys ofertowy - oferta cenowa na wykonanie robót budowlanych

8.      Ryzyka związane z opracowaniem kosztorysu ofertowego

9.      Na co zwracać uwagę przy opracowaniu oferty

 

IV.  ROZLICZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

10.    Procedury rozliczania robót

11.    Raporty miesięczne wykonawcy

12.    Istota i waga kosztorysu ofertowego dla rozliczeń wg. FIDIC

13.    Roszczenia wykonawcy;

 

V. STUDIUM PRZYPADKU, DYSKUSJA

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, którzy realizują lub planują realizację kontraktów zgodnie z warunkami FIDIC:

  • działów związanych z rozliczaniem kontraktów
  • osób związanych z rozliczaniem robót tzn.:
  • osób wykonujących obmiary,
  • zespołów Inżyniera Kontraktu w tym Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,
  • personelu Zamawiającego zajmującego się płatnościami
  • kadry kierowniczej przedsiębiorstw odpowiedzialnej za wyniki finansowe.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

Niezależny Inżynier Konsultant, posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji budowlanych finansowanych z funduszy unijnych.

 

Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.


Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. W 2001 r. założyła oddział SKB w Gliwicach zrzeszający kosztorysantów z terenu Śląska.


Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.
 

Doświadczony praktyk, rzeczoznawca kosztorysowy, wykładowca, prowadzi szkolenia w wiodących firmach szkoleniowych w kraju.