Aktualności

Nowelizacja rozporządznia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Od dnia 01.01.2018 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian, które będą odpowiadały aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jak również przyspieszą i ułatwią proces realizacji inwestycji, będąc jednocześnie przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy.

  • Nowelizacja rozporządzenia objęła swym zakresem zmiany w działach:
  • Przepisy ogólne,
  • Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej,
  • Budynki i pomieszczenia,
  • Wyposażenie techniczne budynków,
  • Bezpieczeństwo pożarowe,
  • Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
  • oraz aktualizację norm zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.


Zapraszamy na szkolenia, które przybliżą Państwu wszystkie zmiany zawarte w rozporządzeniu. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce "KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH"