C-KOB 2024 - Warsztaty prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego po nowelizacji przepisów Prawa budowlanego

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
23.09.2024 ON-LINE 09.00-15.30 450.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego

 

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Książki Obiektu Budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego głoszone dnia 27 grudnia 2022 r. 

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia książki obiektu budowlanego. System dostępny jest pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl. c-KOB umożliwia w prosty sposób założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy - Prawo budowlane.

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego to kolejny krok cyfryzacji w budownictwie. Wprowadzenie książki w wersji elektronicznej daje unikalną możliwość gromadzenia i szybkiego udostępnianie danych dotyczących nieruchomości odpowiednim służbom. Celem powstania c-KOB jest podwyższenie standardu bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Dzięki c-KOB możliwe jest szybsze przeciwdziałanie zagrożeniom wywołanym przez niewłaściwe korzystanie z nieruchomości oraz zagrożeniom powodowanym przez czynniki atmosferyczne i techniczne związane ze stanem obiektu budowlanego.

System c-KOB jest bardzo korzystny dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Jego podstawowe zalety to:

 • pełna kontrola nad aktualnością przeglądów,
 • funkcja powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych,
 • szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca,
 • łatwa edycja danych,
 • automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
 • niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów,
 • niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego jest aplikacją, w której każdy właściciel lub zarządca dokonuje wpisów w następującym zakresie:

 • informacje o obiekcie budowlanym,
 • informacje o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego,
 • informacje o przeprowadzanych kontrolach,
 • ekspertyzy i opinii techniczne dotyczące obiektu budowlanego,
 • roboty budowlane związane z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania,
 • katastrofy budowlane,
 • decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

 

Czy wiesz:

 • co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane?
 • od kiedy obowiązuje cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)?
 • jak zakłada się i prowadzi cyfrową KOB?
 • gdzie rejestrować przeglądy i kontrole instalacji elektrycznych, gaśnic, hydrantów - czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
 • kto może dokonywać wpisów w KOB?
 • czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji?
 • w jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?

 

Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe nowe wymagania dotyczące prowadzenia KOB,
 • nowe obowiązki właściciela lub zarządcy, w tyk obowiązek wyznaczenia osoby fizycznej do prowadzenia c-KOB
 • przerzucenie na osoby wykonujące kontrole obowiązku rejestrowania kontroli w c-KOB,
 • nowe terminy w wypełnianiu c-KOB,
 • zawężony zakres wprowadzania danych do c-KOB,
 • zasady zakładania i prowadzenia c-KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

 

Rekomendujemy, aby uczestnicy na szkolenie mieli ze sobą własne książki obiektu budowlanego, celem omówienia problemów i sposobu ich prowadzenie na konkretnych przykładach wziętych z ich nieruchomości.

Program szkolenia

Moduł I – Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane:

 1. Dla jakich obiektów prowadzimy KOB
 2. Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB
 3. Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach
 4. Kto i kiedy zakłada c-KOB
 5. Kto prowadzi c-KOB
 6. Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole
 7. Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB
 8. Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB.

 

Moduł II – Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB:

 1. Zawartość c-KOB
 2. Co należy wpisać do nowych tablic w c-KOB
 3. Jak prowadzić KOB w formie papierowej
 4. Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów

 

Moduł III – Podsumowanie, czyli jak założyć i prowadzić c-KOB?

 1. Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy możemy przejść na c-KOB
 2. Wymagane dokumenty do założenia c-KOB
 3. Jak założyć konto w systemie c-KOB
 4. Moduł IV. Ćwiczenia – zakładanie i wypełnianie c-KOB:
 5. logowanie i założenie c-KOB
 6. strona startowa, wybór roli, profil użytkownika
 7. interesariusze
 8. informacje o obiekcie budowlanym,
 9. dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego,

10. przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

11. ekspertyzy i opinie techniczne,

12. wpisy do c-KOB:

 • przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
 • roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania,
 • katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego,
 • decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego.

13. Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w c-KOB

 

Moduł V – Jakie okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego są rejestrowane w KOB?

 1. Roczne
 2. Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych)
 3. Pięcioletnie
 4. Bezpiecznego użytkowania
 5. Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w budynkach mieszkalnych
 6. Uprawnienia do wykonywania kontroli

 

Moduł VI – Ustawowe wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli

 1. Zawartość i struktura protokołu?
 2. Co to są zalecenia?
 3. Co w przypadku nie wykonania zaleceń we wskazanym terminie?

 

Moduł VII – Wymagania dla przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych:

 1. Co to jest sprzęt przeciwpożarowy?
 2. Zasady wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu p.poż.
 3. Czy na pewno przeglądy sprzętu przeciwpożarowego trzeba wykonywać co roku, czy są inne wymagania?
 4. Obowiązek podania imion i nazwisk osób wykonujących przeglądy sprzętu p.poż.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Uczestnicy dowiedzą się jakie zmiany w prowadzeniu KOB wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane.
 • Powiemy do kiedy prowadzimy KOB  na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie cyfrową KOB (c-KOB).
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB i c-KOB.
 • Pokażemy jak strona po stronie (ekran po ekranie) założyć i prowadzić c-KOB
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów)
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.
 • pracowników urzędów - osób, które zarządzają mieniem własności publicznej.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji, takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Autor licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych.

Od 2001 roku jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Od 2009 prowadzi firmę  działającą w branży zarządzania nieruchomościami. Jego klientami są m.in. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park” Sp. z o.o., Venglon Sp. z o.o., Mars Polska Sp. z o.o., MSM Energetyka, Stegny Południe. Osobiście zarządza również zespołem 18 hal logistycznych w Warszawie – Okęciu, gdzie kontroluje ich stan techniczny i prowadzi książki obiektu budowlanego.

Doświadczenie zdobywał jako przewodniczący rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administratorów nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlanych oraz pracowników urzędów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości.

Opinie uczestników o szkoleniu

"Bardzo ciekawe szkolenie. Ogrom przekazanej wiedzy w przystępny sposób. Dziękuję Panu Michałowi :) Profesjonalizm w każdym calu"
- Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu


"Dziękuję za owocne informacje"
- Polska Akademia Nauk, Zakład Działalności Pomocniczej

 

"Bardzo dobre szkolenie, dużo wiedzy merytoryczne - praktycznej.  Spokojnie przeprowadzone szkolenie a cały pogram przerobiliśmy :)"

- Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań

 

"Dziękuje za przekazaną wiedzę, cierpliwość przy udzielaniu odpowiedzi. Pozdrawiam"

- Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, Łódź

 

"Bardzo konkretny warsztat, wszystko dokładnie omówione, odpowiadano na pytania - żadnego nie pominięto, najlepsze szkolenie z KOB w jakim uczestniczyłam a to nie moje pierwsze!"

- Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań

 

"Bardzo konkretne szkolenie! Dziękuję!"

- RTBS Lubin

Koszt szkolenia

450,00 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

450,00 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób

 

225,00 PLN netto + VAT (50% rabat dla drugiej i każdej następnej osoby z tej samej firmy)

 

Cena zawiera:

 • wykłady i prezentację multimedialną na platformie do webinariów,
 • pomoc techniczną, test połączenia
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem Książki Obiektu Budowlanego,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu (elektroniczne lub/i papierowe)


Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej
 • faksem 32 258 18 86


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu webinarium oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.

Instrukcja szkoleń on-line

Szkolenie on-line – realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentację/zapisy na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.