Kalendarz szkoleń otwartych

Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe
28.10.2019
Katowice
Zobacz więcej
Proces inwestycyjny w świetle najnowszych i projektowanych zmian ustawy Prawo budowlane
29.10.2019
Poznań
Zobacz więcej
Kurs kosztorysowania z nauką obsługi programu do kosztorysowania BIMestiMate (dawna Zuzia) - poziom podstawowy
05 - 08.11.2019
Gliwice
Zobacz więcej
Kurs kosztorysowania z nauką obsługi programu do kosztorysowania NORMA PRO - poziom podstawowy
05 - 08.11.2019
Gliwice
Zobacz więcej
Kontrola i nadzór rynku wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego - prawa i obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów i stosujących wyroby budowlane
06.11.2019
Katowice
Zobacz więcej
Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę. Rola projektanta, inwestora, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
07.11.2019
Poznań
Zobacz więcej
Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę. Rola projektanta, inwestora, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
08.11.2019
Bydgoszcz
Zobacz więcej
Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego, warunków decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków techniczno-budowlanych. Oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych.
12.11.2019
Katowice
Zobacz więcej
Prawo Wodne 2019/2020 i jego stosowanie przy realizacji robót budowlanych oraz przy administrowaniu obiektami budowlanymi
13.11.2019
Warszawa
Zobacz więcej