Katalog naszych szkoleń

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszymi wszystkimi projektami szkoleniowymi. Poniżej znajduje się lista wszystkich naszych szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować

Szukaj szkolenia
Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
Kontrola bezpieczeństwa użytkowania Placów Zabaw
27.03.2019
Katowice
Zobacz więcej
Strategie ochrony przeciwpożarowej i nowoczesne metody oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynków
01.04.2019
Katowice
Zobacz więcej
Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej i innych warunków pozwolenia na budowę - zmiany w trakcie budowy . Procedura odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych. Zakończenie budowy
08 - 09.04.2019
Bydgoszcz
Zobacz więcej
Prawo Budowlane po nowelizacji, czyli jak prowadzić inwestycję budowlaną
11.04.2019
Katowice
Zobacz więcej
Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego, warunków decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków techniczno-budowlanych. Oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych.
12.04.2019
Poznań
Zobacz więcej
Proces inwestycyjny w świetle najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane
15.04.2019 - 11.03.2019
Wrocław
Zobacz więcej
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe
24.04.2019
Katowice
Zobacz więcej
Prawo wodne 2019 i jego stosowanie przy realizacji robót budowlanych oraz przy administrowaniu obiektami budowlanymi
24.04.2019
Katowice
Zobacz więcej
Przebieg procesu inwestycyjnego od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie po ostatnich nowelizacjach Prawa Budowlanego
07.05.2019
Kraków
Zobacz więcej