Katalog naszych szkoleń

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszymi wszystkimi projektami szkoleniowymi. Poniżej znajduje się lista wszystkich naszych szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować

 

Szkolenia w m-cu kwietniu 2020 zostały zawieszone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Przygotowujemy szkolenia w formie webinariów. Start już w maju 2020 !!! Wkrótce więcej szczegółów.

Szukaj szkolenia
Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
Procedury zakończenia budowy i legalnego przekazania obiektów budowlanych do użytkowania w oparciu o obowiązujące i projektowane przepisy Prawa Budowlanego
17.04.2020
Warszawa
Zobacz więcej
Nowe Warunki Techniczne Budynków - interpretacja i zakres zastosowania przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem zmian od 01.01.2018r.
21.04.2020
Wrocław
Zobacz więcej
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe
24.04.2020
Gliwice
Zobacz więcej
Prawo Budowlane, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów - aktualny i planowany stan prawny
07.05.2020
Katowice
Zobacz więcej
Prawo Budowlane, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów - aktualny i planowany stan prawny
07.05.2020
Poznań
Zobacz więcej
Prawo Budowlane, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów - aktualny i planowany stan prawny
12.05.2020
Wrocław
Zobacz więcej
Procedury pozwolenia na budowę - korelacja przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA)
18.05.2020
Katowice
Zobacz więcej
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe
22.05.2020
Toruń
Zobacz więcej
Prawo Budowlane, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów - aktualny i planowany stan prawny
26.05.2020
Katowice
Zobacz więcej